You are currently viewing Deň Zeme vo Zvolene (V. A)

Deň Zeme vo Zvolene (V. A)

  • Post category:r2019A

22. apríla má narodeniny naša ZEM. Tento sviatok slávime práve v tento deň, ktorý je pripomenutím jarnej rovnodennosti i osláv príchodu jari.

OZ Očami prírody spolu s Mestom Zvolen nás pozvali užiť si deň v kruhu šikovných ľudí, pridať sa k nim a ukázať, že prostredie v ktorom žijeme nám nie je ľahostajné.

Program bol bohatý, od aktivít a súťaží pre deti až po stánkový predaj a večerné koncerty. Stretli sme sa na zvolenskom Námestí SNP, pár z nás si zasúťažilo, prezreli sme si výstavu diel, kde naša spolužiačka získala 2. miesto. J Samozrejme sme nezabudli minúť aj to euríčko a podporiť regionálnych výrobcov. S dobrou náladou a pocitom, že činmi zmeníme svet k lepšiemu, sme sa vrátili do školy.