You are currently viewing Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Jednou z tém rozvíjania finančnej gramotnosti u žiakov je: Sporenie a investovanie a Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Kompetencia, ktorú sa snažíme u detí rozvíjať je prijímanie finančných rozhodnutím zvažovaním alternatív a dôsledkov, čo v preklade znamená, že si dieťa dokáže zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti a stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele.

Na túto kompetenciu sme sa zamerali a v spolupráci s p. Ondrejom Poljovkom, zástupcom spoločnosti Brokeria a.s., sme ju rozvíjali v dva októbrové dni u tretiakov a štvrtákov. Dopoludnie bolo vyplnené zaujímavými rozhovormi o túžbach, či snoch našich žiakov a snahe o vytvorenie jednoduchého finančného plánu slúžiacemu na dosiahnutie týchto túžob. Dúfame, že sa nám aspoň čiastočne podarí splniť náš plán a naše túžby a priania sa stanú realitou.