You are currently viewing Dopravná výchova druhákov (II. B)

Dopravná výchova druhákov (II. B)

  • Post category:r2021B

Na priechode zastavím,
oči riadne otvorím.

Pozriem vľavo, potom vpravo,
cez cestu prejdem hravo.

Deti sú nielen najmenšími účastníkmi cestnej premávky, ale i najzraniteľnejšími. Preto sme ocenili stretnutie s pani policajtkou Mgr. Milotou Kaplánovou, členkou skupiny prevencie VO OR PZ vo Zvolene.

Druhákom priblížila pravidlá chôdze po ceste, chodníku, nezabudla na bezpečné prechádzanie cez cestu. Deti si prakticky vyskúšali prechádzanie cez priechod pre chodcov ak tam je alebo nie je semafor, oboznámili sa s niektorými dopravnými značkami a povinnosťami cyklistu. Za zaujímavú návštevu sa žiaci pani policajtke poďakovali a nám – dospelým -zostáva dúfať, že nadobudnuté poznatky im utkvejú v pamäti a bezpečné správanie na cestách bude pre nich samozrejmosťou.