You are currently viewing Netradičná hodina hudobnej výchovy (II. B)

Netradičná hodina hudobnej výchovy (II. B)

  • Post category:r2021B

„Hudba je maľbou, na ktorú sa človek pozerá ušami.“

Každú triedu v škole navštevujú žiaci s istým nadaním. Do našej triedy chodí Alžbetka Stančíková s hudobným talentom. Vďaka nej sa uskutočnila tak trošku netradičná hodina hudobnej výchovy. Počas nej sa Alžbetka postarala o hudobný koncert, kedy nám zahrala na husliach rôzne skladby. Po koncerte nám husličky ukázala, opísala a predviedla aj rôzne typy husľových strún. Druhákom sa takéto vyučovanie veľmi páčilo, Alžbetke poďakovali veľkým potleskom a popriali jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu.