You are currently viewing Májový plavecký výcvik šiestakov

Májový plavecký výcvik šiestakov

Štyridsať šiestakov sa zúčastnilo zdokonaľovacieho kurzu plávania v priestoroch krytej plavárne v Holidayparku v Kováčovej. Absolvovali rôzne pohybové činnosti, napr. hry na splývanie, nácviky na súhru končatín a dýchania, plávanie pod vodou, lovenie predmetov pod vodou či nácvik skokov do vody.

Plán plaveckého výcviku bol splnený v plnom rozsahu a všetci žiaci sa zdokonalili v plaveckých činnostiach. Každý žiak, každá žiačka preplávali najmenej 20 m, čím splnili minimálny výkonnostný štandard plávania. Víťazmi pretekov na 50 metrov voľným spôsobom sa stali Teo K. a Katarína B.