Májový plavecký výcvik šiestakov

Štyridsať šiestakov sa zúčastnilo zdokonaľovacieho kurzu plávania v priestoroch krytej plavárne v Holidayparku v Kováčovej. Absolvovali rôzne pohybové činnosti, napr. hry na splývanie, nácviky na súhru končatín a dýchania, plávanie pod vodou, lovenie predmetov…

Čítať viac Májový plavecký výcvik šiestakov