You are currently viewing Aby nám v škole dobre bolo … (projektový deň v IX. B)

Aby nám v škole dobre bolo … (projektový deň v IX. B)

  • Post category:r2013B

GLOBÁLNE PROBLÉMY V EKOSYSTÉME

Cez projektový deň sme absolvovali dve interaktívne prednášky s prezentáciami a navštívili meteorologickú stanicu na Technickej univerzite vo Zvolene.

Pán Jaroslav Vido nám rozprával o globálnom otepľovaní a skleníkovom efekte. V prezentácii porovnával situáciu na Slovensku v minulosti, prítomnosti a predpokladanú situáciu v budúcnosti. Dozvedeli sme sa napríklad, že globálne otepľovanie môže priniesť nielen veľké oteplenie, ale aj ochladenie. Tiež nám ponúkol nápady, ako s týmito problémami aspoň trochu môžeme bojovať aj my.

O Urbánnych ekosystémoch  prednášal pán Tomáš Lepeška. Zameral sa na problémy, ktoré vzhľadom na ekosystémy spôsobujú veľké mestá. Zistili sme aj význam rôznych odborných výrazov, ako napríklad soil sealing, evaporácia alebo retencia. Už vieme, čo spôsobuje zastavanie veľkých plôch pôdy alebo čo je zlé na povrchovom odtoku. Prednášky nás oslovili svojou aktuálnosťou, donútili premýšľať o možných problémoch dnes i v budúcnosti.

Praktickou časťou projektového dňa bola návšteva meteorologickej stanice na TU. Dozvedeli sme sa, že univerzita má na Slovensku rozmiestnených asi 30 meteorologických staníc a ďalšie štyri merajúce iba zrážky. Lektorka nám objasnila aj postup, keď má SHMÚ výpadky; na Slovensku sa prechádza na elektrické meteorologické stanice z pôvodných búdkových. Aké výhody a nevýhody to prinesie ukáže len čas. Základné informácie o meteorologických staniciach sme si mohli načítať pomocou QR kódu a tak monitorovať aktuálne informácie o počasí v jednotlivých oblastiach Slovenska.

Osobná skúsenosť je veľmi zaujímavá a informácie boli obohacujúce. Docenti, ktorí nám prednášali, rozprávali veľmi pútavo o veciach, ktoré už vieme, pridali neznáme slová, o ktorých sme nemali ani tušenie, že existujú. Vymenovali viacej prognóz toho, čo sa môže stať alebo sa už deje. Všetko záleží len od ľudstva, od nás, tak začnime od seba a zlepšime si náš život na Zemi.        

žiaci IX. B