Dopravná výchova prvákov

Pozor Peter,pozor Katka, teraz príde križovatka. 

Ulica to nie je dvor, cestu stráži semafor.

V každodennom živote sú deti účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti alebo ako cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. 

V našej škole každoročne, na začiatku septembra, realizujeme Dopravnú výchovu pre prvákov. Cieľom dopravných aktivít je, aby aj najmladší žiaci boli pripravení na pohyb v cestnej premávke. Časť dopoludnia strávili prváci s príslušníkom PZ SR – Mgr. Ladislavom Lietavom pri aktivitách prevažne teoretického charakteru. Po teórii prirodzene nasledoval praktický tréning na mobilnom dopravnom ihrisku. Niektoré deti sa pohybovali na dopravnom ihrisku na bicykloch, iní na kolobežkách a niektorí boli postavení do úlohy chodcov. Na všetkých dohliadal Mgr. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene.

Triedne pani učiteľky i rodičia veria, že sa prváci naučili zásady bezpečného správania na cestách, spoznali základné dopravné značky, zvládli pravidlá chôdze a jazdu na bicykli po rôznych komunikáciách. Zároveň dúfame, že sme si spolu vypestovali určitú mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť, zdravie a zároveň aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.