Prvácka pasovačka

Pripomínajúc si hodnoty viažuce sa k výročiu NEŽNEJ revolúcie sme si piatok 15.11. 2019 spríjemnili pasovaním našich prvákov za rytierov a princezné Tretej školy zvolenskej.

Dopoludnie sme strávili v učebniach, kde sa prváci venovali krasopísaniu, krasočítaniu, počítaniu a tvorivému kresleniu. Po edukačnej príprave ich pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou a zástupcami ŽŠR preverili z vedomostí, ktoré doteraz v škole načerpali. Vidiac ich skvelé výsledky uznali, že môžu byť s hrdosťou pasovaní za prvákov našej školy.

Po obede sme sa presunuli na Zvolenský zámok, kde tradičná slávnosť ďalej prebiehala. Na nádvorí prváci ešte plnili pohybové úlohy, ktoré im zadal samotný pán kráľ s družinou. Kolektívne zaspievaná prvácka hymna bola ocenená prítomnými rodičmi, starými rodičmi i dvornými dámami.

Keďže všetky úlohy prváci úspešne zvládli, presunuli sme sa do kráľovskej sieni, kde nás s úsmevom privítala pani riaditeľka a potom pani primátorka zaželala prvákom veľa úspechov a chuti do učenia. Po prednesení prváckeho sľubu ich kráľ pasoval za Rytierov a princezné Tretej školy zvolenskej, kde mu asistovali aj ich triedne učiteľky (dvorné dámy).

Chlapci boli pasovaní mečom a dievčatá rozkvitnutou ružou.

Veríme, že deťom príjemne strávený deň v krásnom zámockom prostredí zámku dodá radosť, energiu a chuť do učenia.