TRENDSETTER

Viete kto je TRENDSETTER?
V preklade toto „nové“ anglické slovo popisuje toho, kto určuje trend.

Čo je trendom dnešnej doby?
Ako súčasné média ovplyvňujú mladých ľudí? Aké nástrahy v sebe ukrýva internet?
Čo je to kyberšikana? Čo je to stalking?
Odpovede na tieto otázky odhalil multimediálny výchovno-vzdelávací program s názvom Trendsetter, ktorého sa zúčastnili druhý marcový deň žiaci druhého stupňa.

 
Organizátori programu chceli mladým ľuďom ukázať zmysel života, poukazovať na dôležitosť medziľudských vzťahov a zastaviť nenávisť, ktorú podnecujú médiá. Šikana a kyberšikana tu bola, je a bude, spoločným úsilím ju však môžeme výrazne potlačiť. V závere programu nechýbal ani kvíz zameraný na vedomosti, ktoré by mal ovládať každý mladý človek vstupujúci do virtuálneho sveta plného nástrah.