Byť svetlom pre druhých

Majáky neplávajú po mori, aby zachraňovali lode.

Jednoducho len pevne stoja a svietia. Túto múdru myšlienku som si prečítala v „majáku nádeje a dobra“ v centre DORKA vo Zvolene. Centrum je útulkom pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v závažnej životnej situácii a nedokázali samy vyriešiť svoje problémy. Príčinou mnohých z nich boli vzťahové problémy medzi členmi rodiny, neschopnosť rodičov postarať sa o svoje deti – z objektívnych či subjektívnych dôvodov, domáce násilie prežívané v partnerských vzťahoch, nepriaznivá sociálna situácia či nezvládnutie náročnej životnej etapy.

A práve k rodinám s deťmi, ktorí sa krátkodobo ocitli v ťažkej situácii, smerovali naše dary. Dary, ktoré sme vyzbierali na škole spolu so vzácnymi ľuďmi (rodičmi, učiteľmi, žiakmi) v charitatívnom podujatí TRI VIANOČNÉ VÝZVY (výraznú organizačnú pomoc prejavili členovia žiackej školskej rady). Boli to výzvy smerujúce k zberu hračiek, detských kníh a detského oblečenia.

Podľa psychológov má každé dieťa má vzor, ktorý silne rešpektuje. Prajem si, aby vzorom pre deti navštevujúce našu školu, boli dospelí, ktorí v predvianočnom čase cítili, že môžu variabilne pomôcť slabším, menej šťastným, menej zdravším… a hľadali len spôsoby ako pomôcť čo najefektívnejšie.

Okrem Centra Dorka boli príjemcami našich darov Zvolenčania, hľadajúci pomoc v Charite sv. Alžbety. Charite venujeme viackrát ročne svoju pozornosť, vedieme k tomu i našich žiakov.

A znova – príkladom sú mamy, ktoré napečú aj deťom z charity. Príkladom sú učitelia, ktorí kúpia ovocie aj pre iné deti. Otcovia, ktorí v obchodnom dome kúpia nové hračky a knihy pre iné deti.Dospelí i deti, ktorí dobročinnosť pokladajú za súčasť svojho života a prirodzene vnímajú potreby najzraniteľnejších ľudí a komunít. Naše vianočné výzvy nás nútia vyjsť zo svojej komfortnej zóny pre dobro iných a zároveň nestratiť súcit a ľudskosť. 

🙂 🙂 🙂