Prvé zvonenie

To je názov podujatia – otvorenia školského roku, ktoré je určené všetkým žiakom, ale citlivo je adresované predovšetkým tým najmenším, novým prvákom. Aj keď daždivé počasie prekazilo plány slávnostného otvorenia školského roku 2019/2020 na školskom dvore, pripravený program pokračoval v náhradných priestoroch učební a vstupného vestibulu školy.

Prváci do školského rozhlasu povedali krátke básničky o škole, vypočuli si slávnostný príhovor pani riaditeľky; zástupcovia najstarších i najmladších žiakov symbolicky zazvonili starým zvoncom, ktorý ešte pamätá časy, keď v škole nebolo elektrické zvonenie.

Už na druhý deň prváci (v rámci zoznamovania sa so školou a jej osadenstvom) navštívili kanceláriu p. riaditeľky a každý prvák si zazvonil. Sám, sama… citlivo, s vážnou sústredenosťou, smiechom či prirodzenou nesmelosťou.

Deti si zvonením symbolicky odštartovali svoju školskú dochádzku … nadšení vnímali zvuk starého zvonca, radosť a potešenie sa ostatných detí. 

Veru, zazvonil zvonec, prešiel čas slnečných prázdnin a babím letom vonia vzduch…