PROJEKT Školáci v práci inak

Zameranie a cieľ projektu

Projekt je zameraný na rozvoj profesijných záujmov žiakov 8. ročníka a to formou ich priameho zapojenia do rôznych pracovných činností počas jedného pracovného týždňa. Získané skúsenosti z tejto zážitkovej exkurzie sú východiskom pre ďalšiu poradenskú a personálnu prácu so žiakmi. Ďalšie stretnutia cieľovej skupiny žiakov s organizátormi a realizátormi projektu sú priebežne realizované v 1. polroku školského roku 2019/2020 v poradenskom centre pre mladých, KONEKT, vo Zvolene. Cieľom týchto stretnutí je osobnostný, profesijný a sociálny rozvoj účastníkov.

Východiská projektu

Projekt bol prevzatý od Mgr. Tomáša Macka z Popradu, účastníka 1. ročníka Komenského inštitútu, realizovaný za finančnej podpory Nadácie PONTIS. 

Obdobie trvania projektu

14.10.2019 – 30.01.2020


Garant, iniciátor, koordinátor a realizátor projektu: Ing. Janette Jirkův Lacková


Pomocní koordinátori a  realizátori projektu:

Slávka Polgárová, ARKON, Luboš Jirkův


Účastníci projektu  – 25 žiakov 8. ročníka zvolenských škôl

ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, ZvolenZŠ, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenZŠ, Hrnčiarska 1, ZvolenZŠ, Nám. Mládeže, ZvolenZŠ, J. Alexyho 1, Zvolen

Prípravná fáza projektu

 • Administratívne činnosti spojené s informovaním a výberom žiakov (5 žiakov z každej školy), komunikácia so zákonnými zástupcami (infosúhlasy), dohody so zamestnávateľmi (garant projektu), zabezpečenie pedagogického dozoru počas pracovného týždňa.
 • Úvodné stretnutie účastníkov projektu s koordinátormi projektu v poradenskom centre KONEKT  vo Zvolene na burze práce – výber pracovných prevádzok žiakmi na základe ponuky.


Realizačná fáza projektu

 • Pracovná činnosť žiakov na vybratom pracovisku podľa vlastného výberu (dopoludnia počas troch pracovných dní). Vyhodnotenie zážitkovej exkurzie (každý deň popoludní) na spoločných stretnutiach v KONEKTe.
 • Aktivačné práce žiakov pre „nezamestnaných“. Stretnutie so zástupcami ÚPSVR vo Zvolene zamerané na poradenstvo v období straty zamestnania.
 • Spoločné sústredenie účastníkov s koordinátormi a garantom projektu (Penzión Hronec – Králiky). Reflexie, herné skupinové aktivity.
 • Aktivity so študentami UMB v Banskej Bystrici zamerané na rozvoj osobnosti a spolupráce (plánovaných je 5 stretnutí do 30.01.2020).

Vyhodnotenie pracovného týždňa  14. – 19.10.2019 účastníkmi projektu z našej školy

 • Počas troch pracovných dní sme pracovali v týchto prevádzkach
  • 1. deň: Belspol Sliač, LDM Zvolen, KK ĽŠ Zvolen (profesie so základným vzdelaním).
  • 2. deň: kaviareň Makrónka Zvolen, MŠ Tehelná Zvolen, LDM Zvolen, Železničná stanica Zvolen, Palacinkáreň Zvolen (profesie so stredoškolským vzdelaním). 
  • 3. deň: SOŠ Drevárska Zvolen, LDM, Continental Zvolen, KK ĽŠ, Zvolen (profesie s vysokoškolským vzdelaním).
 • V projekte sme získali veľa skúseností a pracovných zručností z rôznych profesijných oblastí. Veríme, že nám to pomôže v budúcnosti pri výbere povolania. Zoznámili sme sa s novými ľuďmi a nadviazali nové priateľstvá. Oceňujeme prístup „dospelákov“, ktorí sa nám na jednotlivých pracoviskách venovali. ň
 • Určite by sa mal projekt opakovať. Myslíme si, že aj ostatné deti v našom veku by mali mať možnosť skúsiť si prácu podľa vlastného výberu „naživo“. Ôsmaci sú vhodní aj preto, že začínajú v tomto veku intenzívnejšie rozmýšľať o výbere strednej školy a teda aj o budúcom povolaní. Do projektu by sa však podľa nás mali uprednostniť tí, ktorí ešte nevedia kam chcú ísť na strednú školu alebo nevedia, čo chcú v živote robiť.
 • V projekte sme ocenili aj spôsob rozdelenia profesií podľa úrovne dosiahnutého vzdelania (základné, stredné a vysokoškolské). Z tohto hľadiska je dôležité, aby do projektu boli vyberaní žiaci nielen s rôznymi záujmami, ale aj študijnými výsledkami. Prednosť by mali mať žiaci, ktorí majú záujem o stredné odborné školy, veď gymnazisti majú možnosť rozhodovať sa o VŠ a budúcom povolaní aj na gymnáziu.
 • Rodičia boli väčšinou nadšení z tohto projektu. Stále opakovali, že je dobré, keď si povolania vyskúšame na vlastnej koži a zažijeme pocit, že sme si vieme zarobiť na seba. Boli radi že, sa naučíme vážiť si peniaze a na rôznych pracoviskách spoznáme klady a zápory každej práce. Rodičia Gabiky (dochádza z Hronskej Dúbravy) mali problém s ukončením aktivít  počas prvých troch dní, pretože spoje nechodia tak často ako si tie časy vyžadovali.

Adela, Viktória, Barbora (VIII. B)

Gabika, Ivan (VIII. C)