Cestovali sme v čase do roku 1989

S cieľom rozvoja všeobecného vzdelania našich žiakov radi otvárame témy, ktoré im môžu umožniť aby sa stali aktívnymi spolutvorcami vyučovania i svojho života.

Často v spolupráci s odborníkmi realizujeme edukačné nápady, ktoré nevyžadujú školskú reformu ani príliv financií. Takou je (a dúfame, že aj bude) spolupráca s neziskovou organizáciou SEEDS, ktorá na školách systematicky zasieva semienka zvedavosti o veci verejné. 

Decembrová tvorivá dielňa ôsmakov bola venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie. Priamo nadväzovala na ich skvelé vydané noviny v anglickom jazyku (Velvet Revolution Life in 1989 and Today, special issue of the newspaper in English by students VIII.A, B). Účastníci skúsili tému uviesť do kontextu európskych a svetových dejín. Spolu s Evkou hovorili o rozdelení Európy po 2. svetovej vojne, o Železnej opone, výstavbe Berlínskeho múru, o roku 1968 a s ním spojenej okupácii, ale najmä o tom, ako to vyzeralo pred rokom 1989 a zmenách v Československu, ktoré so sebou priniesol rok 1989 a Nežná revolúcia.

Druhá skupina ôsmakov pracovala na téme Ľudia – knihy, o spolužití kresťanov, moslimov a židov na Blízkom východe. Spája sa tu vzdialená i nedávna minulosť, ktorá povznáša, ale aj bolí. 

Rozdelenie, nenávisť, ale aj bratská láska. Na pár kilometroch štvorcových je možné dotknúť sa základov našej civilizácie pri Múre nárekov, v Božom hrobe alebo pri mešite Al Aksá, uvidieť neuveriteľnú rozmanitosť jazykov, zvykov, tvárí, kultúr. Peťo žiakom ponúkol pohľad na zasľúbenú Zem, zopár zaujímavých, ale aj prekvapivých faktov o jej obyvateľoch a histórii.

Aj spätná väzba ukázala, že lektori zo SEEDS zapájali žiakov zábavnou, obrazovo prezentačnou formou do obohacujúcich diskusií, prinášali nové informácie, vzbudili zvedavosť a túžbu ďalej poznávať a starať sa o to, čo máme. A predovšetkým naplnili to, čo je mottom ich edukačnej práce – inšpirovať k zvedavosti, cez zvedavosť k poznaniu a cez poznanie k zodpovednosti.