MOSTY MEDZI ŠKOLOU A ŽIVOTOM

Výmenný pobyt žiakov v Slovenskej republike

V našej téme Voda a experimenty sme pokračovali na Slovensku. Od 06. – 12. októbra sme mali možnosť hostiť našich českých a srbských kamarátov.

Bádanie a spoznávanie vybraných lokalít Slovenska sme začali vo Zvolene. Mesto má dlhoročnú lesnícku tradíciu a tak sme navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene. Na katedre biológie a všeobecnej ekológie sme sa stali mladými výskumníkmi v laboratóriu. Posvietili sme si na mikróby povrchových, pitných aj odpadových vôd. Na univerzite sme mali možnosť vyskúšať si špeciálne zariadenie na vizualizáciu prírodných a technických objektov vo forme interaktívnej virtuálnej reality – 3D Virtuálnu jaskyňu.

V škole nás p. učiteľ Hudík previedol svetom robotiky a pomohol nám zostrojiť robota signalizujúceho výšku hladiny vody. Pre zdravie a relax nášho tela sme navštívili minerálne pramene na Sliači a Holidaypark v Kováčovej. Na druhý deň sme v bádaniach pokračovali pri prameni rieky Hron. Pomocou malého prenosného laboratória ECOLAB a meracieho systému PASCO sme priamo v teréne vykonávali rozbor vody. Spoznali sme podzemný život v Bystrianskej jaskyni a význam malej vodnej elektrárne v Šalkovej.

V stredu sme navštívili historické mesto Banská Štiavnica, ktoré patrí do pamiatok UNESCO. Ako sa sila vody využívala v baníctve, ako vznikali tajchy a všetky iné zaujímavosti, sme si vypočuli v Banskom múzeu v prírode. V budove Berggericht sme mali možnosť vidieť Mineralogickú expozíciu s vyše štyristo druhmi minerálov z celého sveta.

Aby sme nespoznávali len kúty stredného Slovenska, naše putovanie sme ukončili v hlavnom meste Bratislava. Navštívili sme Vodárenské múzeum a dominanty mesta sme obdivovali pri plavbe loďou po Dunaji.

Všetky poznatky a zážitky sme si počas celého týždňa zaznamenávali. Piatok sme strávili v škole tvorbou brožúry. Popoludní sme sa zabavili pri riešení úloh zábavného kvízu a pekný deň sme ukončili diskotékou.

Všetci sme prežili netradičný týždeň, na ktorý budeme dlho spomínať s radosťou a nadšením.

Mgr. Katarína Melicherová