Dve výtvarné ocenenia našich žiačok až z Bratislavy

Slovensko je krajinou v srdci Európy, to je známy fakt. Ale, ako sa popasovať s danou témou: Slovensko, krajina v srdci Európy a stvárniť ju prostredníctvom priestorového projektu alebo fotografie?

To bola výzva pre našich žiakov v mesiacoch máj a jún v rámci výtvarnej výchovy. Súťaž vyhlásilo MŠVVaŠ SR a SUŠ scénického výtvarníctva v Bratislave ako 11. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl s medzinárodnou účasťou.

Motto súťaže  znelo: „Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem.“ Bolo venované životnej ceste, múzam a inšpiráciám veľkej osobnosti slovenského národa, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

V októbri nás veľmi potešil list, v ktorom boli uvedené dve mená: Lea V. (II.C trieda) a Sára V. (V.C trieda). Dievčatá získali výborné umiestnenia vo svojej kategórii do 10 rokov. Lea v kategórii plastika, priestorové stvárnenie získala 2. miesto a Sára v kategórii fotografia, multimediálne spracovanie sa umiestnila na nádhernom 3. mieste.

Súčasťou listu bolo pozvanie  na slávnostné vyhodnotenie súťaže a vernisáž ocenených žiakov v priestoroch Ministerstva kultúry SR, čo sme si nenechali ujsť.

Obom dievčatám samozrejme gratulujeme, tešíme sa z ich úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Mgr. Monika Rovňanová, koordinátor výtvarnej výchovy pre 1. stupni ZŠ