Jesenné účelové cvičenie

Učiť žiakov:

  • rozpoznávať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie,
  • chápať dôležitosť poskytnutia pomoci iným a vedieť ju poskytnúť,
  • cielene rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť na fyzickú a psychickú záťaž. 

To sú len niektoré z cieľov školského vzdelávacieho programu uplatňovaných v prierezovej téme Ochrana života a zdravia. Jesenné účelové cvičenie, ktoré žiaci druhého stupňa absolvovali 16. októbra 2019, dostatočne preverilo ich pripravenosť na mimoriadne životné situácie. V súlade s obsahovým štandardom pre jednotlivé ročníky si žiaci rozvíjali svoje kompetencie v oblasti civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, pobytu a pohybu v prírode. Aj keď v deň konania cvičenia babie leto nebolo až také „babie“ na tvárach žiakov nechýbal úsmev pri organizovaných presunoch na miesto určenia v dĺžke 7-15 kilometrov (odhad prejdenej vzdialenosti, napr. deviataci prešli okolo celej Môťovskej priehrady a späť, piataci bez problémov zvládli presun na Sliač a späť).