You are currently viewing Záver školského roka 2022/2023

Záver školského roka 2022/2023

  • Post category:Oznamy

Vážení rodičia.

Dňa 30. júna 2023 (piatok) končí školský rok o 8:00 h odovzdávaním vysvedčení v triedach.

Posledné zvonenie deviatakov sa uskutoční od 9:00 h na školskom dvore.

Obed v ŠJ sa vydáva od 10:00 h do 11:00h.

Deti navštevujúce školský klub obedujú od 10:15 h.

ŠKD je v prevádzke LEN do 12:30 h.