You are currently viewing Výtvarná výchova hrou (II. B)

Výtvarná výchova hrou (II. B)

  • Post category:r2022B

Môj fantastický model 🙂

Tak znelo zadanie inovatívnej výtvarnej úlohy otláčania nafarbených pečiatok na textil, konkrétne na plátenú tašku. S technikou deťom pomáhala aj „teta Sandra“ z POS vo Zvolene.

Išlo o jednoduché zrkadlové otláčanie písmen podľa vlastnej fantázie a predstavitosti. Deti dotvárali písmenká inými písmenkami, prípadne štetcom a na taškách vzniklali rozne obrázky, námety, vyjadrenia či príbehy… Spojenie farieb, zaujímavej techniky, fantázie a opakovaného spájania písmen do obrázkov vyvolalo veľa detského nadšenia, sústredenosti a prirodzenej radosti.

Výsledkom výtvarného spracovania sú originálne vrecúška, ktoré slúžia v triede na uchovávanie osobných vecí (s originálnym podpisom autora). Na vyučovacej hodine deti privítali aj pani riaditeľku, ktorá fotografiami zdokumentovala proces tvorby originálnych modelov.