You are currently viewing Ďaleká krajina (projektový deň, III. B)

Ďaleká krajina (projektový deň, III. B)

  • Post category:r2021B

Prišla pohľadnica. Ale odkiaľ. Sú na nej ťavy, piesok, ľudia zahalení v turbanoch a majú dlhé oblečenie. Inú farbu pleti ako my.

Počas celého projektového dňa nám bola táto pohľadnica sprievodcom. Sprievodcom do sveta ľudských rás, svetových náboženstiev, dopravných prostriedkov i púští.

Zistili sme, že na svete existuje veľké množstvo ľudí, ktorí sa od seba odlišujú nielen farbou pleti, ale aj tvarom tváre, očami, inými zvykmi, náboženstvom. Majú znaky rozdielne, ale i spoločné. Spolu sme si ukázali, že aj keď máme ako ľudia veľa rozdielov, žijeme v spoločnom svete a navzájom sa musíme tolerovať.

Porozprávali sme sa o rôznych dopravných prostriedkoch a v skupinách sme navrhli jeden, ktorým sa dokážeme pohybovať po púšti.

Dozvedeli sme sa ako vzniká púšť, ako pohľadať vodu na púšti a aj to, že púšť nie je len tam, kde je piesok.

Na záver sme napísali pohľadnicu kamarátke do Egypta, ktorú sme samostatne výtvarne spracovali.

Čo na to deti?

„ Tento deň bol dobrý, naučil som sa nové veci, napríklad, že majú ľudia v iných krajinách inú farbu pleti.“ Marko Š.

„ Niečo som sa naučil, niečo som vedel a bolo to výborné. Bol som šťastný, výborne sa mi pracovalo.“ Janko K.

„ Tento deň bol super, ďakujem. Cítil som sa dobre, skupinová práca sa mi páčila.“ Alex L.

„ Páčilo sa mi, čo ste pre nás pripravili, chcela by som takýto deň ešte zažiť. Cítila som sa veľmi dobre“. Naty N.

„ Bolo fajn. Vlastne som vôbec nemala rada takéto dni, ale tento bol super. Veľmi sa mi páčil.“ Alžbetka S.