Dôležitý oznam školskej jedálne

Dôležitý oznam školskej jedálne

Žiadame rodičov našich stravníkov, aby priebežne kontrolovali stav zostatku na stravnom účte svojich detí navštevujúce školskú jedáleň prostredníctvom:

  • webstránky: www.strava.cz, 9637 – číslo našej jedálne (ak nemáte heslo, treba si ho vyžiadať v školskej jedálni)
  • aplikácie: android – Google play, Apple – App store (ak nemáte heslo, treba si ho vyžiadať v školskej jedálni)
  • telefonicky: 045/5479302; 0911390138  (od 8.30 h)
  • e-mailom: jedalen1zs@gmail.com
  • osobne v kancelárii ŠJ na ZŠ, P. Jilemnického 1, Zvolen.

Uvedené žiadame kontrolovať kvôli narastajúcemu množstvu neodhlásených obedov za dni absencie v škole. Na tieto dni počas absencie deti nemajú nárok na dotáciu na stravu a teda rodičia musia platiť obed v plnej sume – 1,90 €/žiak 1. stupňa, 2,10 €/ žiak 2. stupňa.

Vedenie školskej jedálne upozorňuje, že obedy zadarmo sú, avšak platí sa réžia podľa počtu detí:
1 dieťa            10,- €
2 deti               8,- € za každé dieťa
3 a viac detí    6,- € za každé dieťa

Ďakujem.

Jana Nedeliaková
školská jedáleň