You are currently viewing Programovanie hrou OZOBOTI MEDZI NAMI (I. A)

Programovanie hrou OZOBOTI MEDZI NAMI (I. A)

  • Post category:r2023A

Ozobot je miniatúrny robot, jednoduchá interaktívna hračka, ktorá rozvíja tvorivosť a logické myslenie detí.

Práca s optickou pomôckou zaujala aj tých najmladších žiakov školy, prvákov. Svojimi príkazmi ovládali ozobotov a tí boli schopní vizualizovať jednoduché i komplexné farebné príkazy. To bola veľká zábava v škole!