You are currently viewing Projektový deň 2021 (V. A)

Projektový deň 2021 (V. A)

  • Post category:r2017A

Aby nám v škole dobre bolo…

Na projektový deň sme si vybrali aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času. Ráno sme začali skupinovými aktivitami, ktoré pre nás pripravila pani psychologička. Najskôr sme súťažili s mincou na ruke a ešte sme robili zvláštne súsošia. Bola to zábavné a veselé.

S pani učiteľkou sme vyrábali historické listiny, ktorými sme si vyzdobili triedu a potom sme sa presunuli na Zvolenský zámok, kde mali pre nás pripravené ďalšie aktivity. Myslíme si, že deň sa nám vydaril a v škole naozaj dobre bolo 🙂

Dojmy:

Na mňa urobilo dojem, že tam boli prekrásne obrazy. Delo na nádvorí bolo niečo ako symbol cti zámku, šľachtického rodu. Nádvorie bolo veľmi pekné. Veže boli fascinujúce. Otázka je, že ako  mohli postaviť také stavby keď nemali žeriav? Pani lektorka  nám rozprávala veľmi zaujímavé veci… 

Majo

sprievodkyňa nám hovorila aj aké sú nevýhody byť šľachticom. Prehliadka trvala asi dve hodiny. Dozvedela som sa, že kde je teraz nádvorie, tam bol kedysi kláštor. Že mladí šľachtici si nemohli vybrať s kým sa budú ženiť. Bolo to pekné, veľa som sa dozvedela…

Ninka

Môj prvý dojem na Zvolenskom zámku bol výborný. Napriek tomu, že som tam už bola, dozvedela som sa zaujímavé veci. A vyrábanie listín ma bavilo…

Ninka

Robili sme listiny, vtedy bolo v triede veselo…

Filip

Na zámku mali zaujímavé obrazy, spoznali sme tam veľa kráľov. Mohli sme si dokonca aj fotiť. Bolo tam veľa sôch a niektoré veci som ani nevedela…

Laura

Páčilo sa mi, keď sme s pani psychologičkou robili to, že sme mali na ruku jednoeurovku a mali sme si ju jednou rukou posúvať. Mali sme dve skupiny, ale naša vyhrala…

Zarka