You are currently viewing KRABIČKA BEZPEČIA

KRABIČKA BEZPEČIA

Krabičku bezpečia vytvorili psychologičky a psychológovia z IPčka ako nástroj pomoci na zvládanie náročných situácií, ktoré doposiaľ ľudia s ťažkosťami riešili tým, že ubližovali sami sebe. Naša škola, vedomá si dôležitosti psychického zdravia, disponuje Krabičkou bezpečia, ktorú v prípade potreby nájdete u našej školskej psychologičky Mgr. Veroniky Kalinovej.

Ubližovaním samému sebe (sebapoškodzovaním) označujeme také formy správania, pri ktorých človek ubližuje sám sebe. Ubližovanie samému sebe je spôsobom, ktorým sa človek, prežívajúci náročné momenty vo svojom živote, snaží vyrovnať so situáciami a myšlienkami, ktoré sú pre neho ťažké a často aj znepokojujúce. Spôsoby, ktoré človek ubližujúci samému sebe využíva, majú rôznu podobu a ich cieľom je ventilovať resp. „dať von zo seba“

Dôvody a príčiny sebapoškodzovania sa môžu u každého líšiť. Sú rôzne podnety, situácie a dôvody, ktoré nás znepokojujú, vyvolávajú stres, smútok, frustráciu a môžu vyústiť až k tomu, že sa ich dôsledky snažíme riešiť tým, že si ubližujeme. Všetky tieto stavy sa dajú opísať len slovami a je pre nás ťažké predstaviť si, čo za nimi je, lebo každý z nás ich prežíva inak. Aj to je dôvod, pre ktorý niektorým ľuďom pomáha psychickú bolesť zvládnuť tá fyzická, ktorá je konkrétna, uchopiteľná, ľahko predstaviteľná a často jej zdroj môžeme vidieť. Pre jedného človeka totiž môže byť rovnaká situácia zvládnuteľná, no u iného, napr. v spojení s ďalšími náročnými situáciami, vyústi až do sebapoškodzovania. Rovnako, ako sa snažia rôzni ľudia jedinečnými spôsobmi zvládať “bolesť na duši,” potrebujú aj jedinečnú a na mieru šitú pomoc a podporu.

Povedať niekomu o svojom sebapoškodzovaní chce dávku sily a odvahy. Často môže byť práve rozhovor obrovskou úľavou, keď sa dokážeme takého tajomstva „zbaviť“, zdieľať ho s niekým a nebyť s tým, čo nás trápi a sužuje osamote. Požiadať o pomoc môže byť náročné, ale nie je to žiadna hanba, práve naopak, je to cesta a možnosť cítiť sa lepšie a zvládať náročné situácie aj iným spôsobom. Existuje veľa možností, spôsobov a techník ako duševné ťažkosti zvládnuť. Cesta, ako z tohto celého von je, že o svojich pocitoch a sebapoškodzovaní budeš hovoriť s niekým, komu dôveruješ.

Môže to byť:

  • niekto blízky z okolia – rodičia, učitelia, vychovávatelia, tréneri, kamaráti, ďalší príbuzní,…,
  • odborník (psychológ, školský psychológ, psychiater, terapeut, lekár…)
  • odborník na linkách pomoci – anonymne – nonstop – bezplatne

Je naozaj dôležité získať pomoc, podporu a spoznať aj iné možnosti, zdroje a stratégie, ktoré ti tento „začarovaný kruh“ pomôžu prelomiť.

Zdroj: