You are currently viewing KOMPARO 2021 – sme medzi 25 % najúspešnejšími škola na Slovensku

KOMPARO 2021 – sme medzi 25 % najúspešnejšími škola na Slovensku

  • Post category:Oznamy

Výsledkami našich žiakov sme sa opäť umiestnili medzi 25% najúspešnejších škol na Slovensku.

Projekt KOMPARO prebieha už sedemnásty rok. Ide o periodické testovanie žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z rôznych predmetov a zo všeobecných študijných predpokladov. V prípade ôsmakov ide o priebežné testovanie počas vzdelávacieho cyklu, u deviatakov ide o testovanie na „cieľovej páske“.

Celoslovenský percentil úspešnosti, ktorý v jednotlivých testovaných predmetoch ukazuje koľko percent základných škôl dosiahlo HORSÍ výsledok ako naša škola, dáva nádej, že pandemická situácia neovplyvnila vynikajúce výsledky našich žiakov. Poďakovanie a blahoželanie  patrí žiakov 8. a 9. ročníka, ale aj vyučujúcim.

11. 11. 2021

tabuľka Percentil ZŠ MAT 8. roč 92,4 %, SJL 8. roč 60,7 %, BIO 8. roč 87,5 %, GEG 8. roč. 65,7%
(percentil = percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok ako naša škola)

tabuľka Percentil ZŠ MAT 9. roč 94,5 %, SJL 9. roč. 93,2 %

Testovania sa zúčastnilo 12 373 žiakov zo 527 škôl, 34 žiakov našej školy.