You are currently viewing Mesiac APRÍL v našom ŠKD

Mesiac APRÍL v našom ŠKD

APRÍL – MESIAC LESOV

Počas celého mesiaca apríl sme sa zamerali na rozvoj prírodovednej gramotnosti a podporu environmentálnej výchovy v spolupráci s odbornou komunitou. V jednotlivých oddeleniach prebehlo množstvo zaujímavých, pútavých a poučných aktivít odohrávajúcich sa nielen na pôde našej školy ale i mimo nej. V priestoroch Lesníckej fakulty Technickej univerzity sme navštívili komentovanú výstavu vypreparovaných zvierat, spoznali sme naše najväčšie šelmy (medveďa, vlka, rysa) a od pána lesníka sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií z ich života, pán lektor z Aqua trade nám porozprával o dôležitosti a význame vody a jej kolobehu  v prírode a v priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra sme sa zúčastnili zábavných aktivít s lesnou tematikou… Ďakujeme!


AKO TO VOĽAKEDY BOLO?

Na Starej radnici sme zažili príjemné popoludnie. Deti z folklórneho súboru Huncútik nám predviedli hudobné pásmo Od Hromníc do leta, ľudové zvyky a tradície našich predkov (Hromnice, Smrtná a Kvetná nedeľa, Veľká noc…).  Krásne kroje, milé slovo, smiech, rozžiarené očká,  tanec a spev sprevádzaný harmonikou, či rozprávaním tety Hely. Našu pozornosť si teta v závere overila vo vedomostnom kvíze a každú správnu odpoveď odmenila vecnou cenou.


ZBIERAME POUŽITÉ BATÉRIE SO ŠMUDLOM

V apríli sa prváci a druháci zúčastnili eko výchovného programu Zbierame použité batérie so Šmudlom. Ide o projekt spoločnosti SEWA, a.s. a neziskovej organizácie DAPHNE, ktorého cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti v oblasti správneho triedenia odpadov so zreteľom na použité batérie. V rámci eko výchovy deti spolu s neporiadnym kamarátom Šmudlom museli rozlúštiť záhadu znečistenej vody v lese. Dozvedeli sa, ako správne nakladať s odpadmi, špeciálne s použitými batériami, kam ich môžu zahodiť a prečo sa nemôžu zahadzovať do bežného smetného koša. Každé dieťa dostalo papierovú zbernú krabičku „B-box“ určenú sa zber použitých batérií v domácnosti.

Tak šup – šup,
použité batérie doma zbierajte
a potom ich v škole odovzdajte!
Ďakujeme, že spoločne chránime naše životné prostredie!