You are currently viewing Projekt Modrý gombík

Projekt Modrý gombík

Ďakujeme pekne za pomoc, spoluprácu a krásnu sumu, ktorú sme vďaka Vám vyzbierali !🍀😊👍

Aj počas tohto školského roku sme sa v máji zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky Modrý gombík organizovanú Nadáciou UNICEF. Počas 3 dní sa nám za pomoci našich žiackych dobrovoľníkov podarilo vyzbierať krásnu sumu 360,60 Eur. Ešte raz by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu empatiu a súcit, ktorý ste prejavili voči všetkým deťom 🙂

Na svete je veľa detí, ktoré sa trápia. Buďte ich nádejou !🌎