You are currently viewing Multikultúrna výchova v praxi. Projektový inšpiratívny deň (2023, VII.B)

Multikultúrna výchova v praxi. Projektový inšpiratívny deň (2023, VII.B)

  • Post category:r2017B

V piatok, 27.10.2023 zamierila VII.B trieda vlakom do Banskej Bystrice. Naše kroky viedli do Vedeckej knižnice, ktorá ponúka svojim návštevníkom možnosti vzdelávať sa v rôznych oblastiach.

Program projektového dňa bol zameraný multikultúrne a obsahoval tri časti.

V Čínskom centre Window of Shanghai priblížil žiakom život a dielo Ladislava Hudeca dokumentárny film. Vzácne autentické zábery sa striedali s výpoveďami anglicky hovoriacich súrodencov Ladislava Hudeca. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o tomto svetoznámom architektovi slovenského pôvodu, ktorý počas svojho života pôsobil v Číne a USA a bol staviteľom prvých mrakodrapov v juhovýchodnej Ázii.

V rámci rozvoja digitálnych zručností sa žiaci učili pracovať s ozobotmi. Bola to kreatívna činnosť a priniesla nám veľa úsmevov. Malé svietiace ozoboty boli schopné reagovať na sústavu farebne nakreslených čiar a pohybovať sa rôznym spôsobom po vyznačenej ploche.

Americký školský systém nám prostredníctvom PPT prezentácie a vlastných skúseností z pobytu v USA predstavil pán Róbert Címer, koordinátor v Americkom centre. Na záver mali žiaci možnosť zapojiť sa do kvízu a overiť si svoje vedomosti súťažnou formou.

Napriek upršanému počasiu sme prežili dopoludnie vyplnené inšpiratívnymi aktivitami a do hláv sa nám určite uložilo zopár nových vedomostí a zručností.