You are currently viewing Radostné ja (II. A)

Radostné ja (II. A)

  • Post category:r2022A

Projektový deň s témou Aby nám v škole dobre bolo sa v druhom ročníku niesol v duchu spoznať a uvedomiť si, že v každom z nás je niečo krásne a dobré.

Veľkou pomocou pre deti bola kniha autorky Iryna Zelyk – Kto je rýchlejší?

Malý vlk Blesk ich vtiahol do príbehu a priviedol k zamysleniu a uvedomeniu si vlastnej jedinečnosti a viere v seba. Slovné spojenie RADOSTNÉ JA vyučovanie sprevádzalo celým dňom. Tvorivý a inšpiratívny deň obohatil aktivitami školský psychológ. Spolu s ním deti hľadali ako vnímajú seba, čo je na sebe krásne a ako ma vnímajú moji spolužiaci. Dokázali sa rozprávať o svojich pocitoch – emóciách, dokázali nakresliť radosť a lásku. Na záver každý žiak obohatil svojho spolužiaka konkrétnym odkazom prečo si ho váži a prečo je v našej triede potrebný, vítaný.

Zistili sme, že nikto nie je v našej triede náhodou a naše JA je RADOSTNÉ.