Dopravná výchova v kocke (I. A, B)

  • Post category:r2022Ar2022B

Každý deň sme účastníkmi cestnej premávky. Sme chodci, cyklisti, cestujúci v osobnej alebo hromadnej doprave. Aby sme si dôležité vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách mohli zopakovať,…

Čítať viac Dopravná výchova v kocke (I. A, B)