Mesiac JANUÁR v našom ŠKD

Mesiac JANUÁR v našom ŠKD

KYTICA ZDRAVIA ZDRAVIE NA TANIERI (projektový týždeň ŠKD)

Je všeobecne známe, že správna výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý v maximálnej miere ovplyvňuje naše zdravie už od mladosti. Preto sme sa aj my, v rámci všetkých oddelení školského klubu, počas celého týždňa venovali tejto tematike variabilnými spôsobmi.

Zábavným spôsobom, prostredníctvom tvorivých výtvarných a interaktívnych aktivít sa deti oboznamovali s potravinovou pyramídou, prevenciou vzniku obezity a so zásadami zdravého stravovania.

Motivujúce aktivity a zaujímavé diskusie viedli deti k premýšľaniu o výžive, ku kritickému posudzovaniu faktov a modelových situácií, ktoré priamo znázorňovali vhodné i nevhodné spôsoby stravovania. Hravú a poučnú atmosféru dotvárali detské piesne o zdravej strave. Nechýbali hádanky, tajničky, tvorenie básničiek a iné aktivizujúce činnosti, ktoré podporovali a motivovali deti k správnym stravovacím návykom. Kolektívnym výstupom bol výtvarný plagát každého oddelenia.


BÁJNE TVORY A ZVERY NA ZVOLENSKOM ZÁMKU

V stredu, 31. januára 2024, sa deti prvého a druhého ročníka zúčastnili animačného programu Bájne tvory a zvery na Zvolenskom zámku. Zažili špeciálne sprevádzanie zámkom – od obrazu k obrazu, pričom ich pri každom obraze čakala úloha. Na začiatku prehliadky dostali pracovné listy, ktoré si postupne a so zaujatím vypĺňali. Spoločne s opicou a malou čivavou sa tak vydali na dobrodružnú cestu magickým svetom obrazov.

S podporou tety lektorky sa pokúšali čítať a interpretovať jednotlivé obrazy. Na obrazoch hľadali rôzne zvieratá a tvory a snažili sa prísť na to, čo symbolizujú. Týmto tvorivým spôsobom sa dozvedeli viac o kultúre a živote v minulosti – expozícia Európskeho maliarstva 16. – 19. storočia na Zvolenskom zámku.


DEŇ KOMPLIMENTOV

Komplimentov nikdy nie je dosť, darujme si ich pre radosť.
Niekto milý, niekto múdry, komplimenty každý ľúbi.
Nezabudni ani ty, rozdávať ich všetky dni.

deti zo VI. oddelenia ŠKD