Postupné zavádzanie nového kurikula (I. B)

Postupné zavádzanie nového kurikula (I. B)

  • Post category:Oznamy / r2023B

Deti a kvetinové záhony vždy odrážajú starostlivosť, akej sa im dostáva…

Zažité blokové vyučovanie u našich prvákov (I. B) vnímam cez pocity hrdosti. Prepojenie tém, prepojenie vyučovacích predmetov, viditeľné mosty medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním posilnené o pozitívne vzťahy medzi vyučujúcimi a deťmi nastavilo latku edukácie veľmi vysoko.

V triede sa učia deti nadané, priemerné i deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť. Pani učiteľka i pedagogická asistentka reagovali na ich potreby, diferencovali prácu, prirodzene rozvíjali ich potenciál a tvorivosť variabilnými spôsobmi. Spätnú väzbu získavali v priebehu vyučovacieho bloku niekoľkokrát, podľa nej nastavovali tempo aktivít, náročnosť úloh i zaraďovanie relaxačných cvičení. A práve rozmanitosť intelektu detí, rozmanitosť obsahu úloh, pozitívna komunikácia a vzájomný rešpekt zlepšovali procesy učenia a učenia sa. 

Ľ. Bieliková, riaditeľka školy