You are currently viewing Mesiac MAREC v našom ŠKD

Mesiac MAREC v našom ŠKD

ŽIVÁ VODA

Dňa 20. marca sa deti zo školského klubu zúčastnili environmentálneho hudobno-vzdelávacieho programu s názvom „Živá voda“.  

Privítali nás hudobníci z umeleckej agentúry MAJÁK, ktorí pripravili pre deti pestrý program, ktorý bol poprepletaný piesňami, rozprávkami, otázkami a rôznymi úlohami. Program priblížil deťom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka a dotýkal sa tém, ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, či separácia odpadu. Deti mali možnosť aktívne sa zapojiť do programu prostredníctvom rôznych interaktívnych aktivít a cvičení, ktoré im umožnili prakticky zažiť a pochopiť témy prezentované v programe. Okrem toho mali priestor aj na tanec, čo im umožnilo vyjadriť svoje emócie a nadšenie k téme vody prostredníctvom pohybu a hudby.


ZBIERAME POUŽITÉ BATÉRIE SO ŠMUDLOM 

Koncom marca prváčikovia absolvovali eko-výchovný program Zbierame použité batérie so Šmudlom. Ide o projekt spoločnosti SEWA, a. s. a neziskovej organizácie DAPHNE. Deti sa v úvode programu zoznámili s neporiadnym Šmudlom, od ktorého sa hravou a zábavnou formou dozvedeli mnoho nových informácií v oblasti správneho triedenia odpadov so zreteľom na použité batérie. Zber použitých batérií pokračuje naďalej aj v tomto školskom roku.

Ďakujeme, že spoločne prispievame k ochrane nášho životného prostredia!


VEĽKÁ NOC

Maľované vajíčko,
pekný božtek na líčko,
k tomu zdravia dosť,
krásnu Veľkú noc.

Ľudové zvyky a tradície veľkonočných sviatkov v školskom klube detí… Kreslenie, maľovanie a batikovanie vajíčok, tvorivé remeselné dielničky v škole, ale aj v Podpolianskom osvetovom stredisku… Želanie, vinše, hudba a spev folklórnej skupiny RADOSTNÍK… Týmito kreatívnymi aktivitami sme si spríjemnili jarné popoludnia plné veselej nálady a smiechu.


ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME… (projektový týždeň)

„Ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu“
J. K. Rowling

Na našej škole sa otvorili brány školskej knižnice a deti zo školského klubu mali na výber z mnohých zaujímavých aktivít. Deti prvého ročníka sa dozvedeli ako vzniká kniha. Spoločne vytvorili plagát, postup výroby knihy od stromu až po hotový produkt – knihu, ktorú môžeme vidieť, držať v rukách a čítať.

Druháci zas vyhľadávali knihy podľa indícií, skladali slová podľa hádaniek a vymaľovali svoju vlastnú knihu.  Tretiaci nazreli do sveta nevidiacich, prečítali sme si spoločne úryvky z knihy Mimi a Líza a vyskúšali braillovým písmom napísať svoje meno.

Deti štvrtého ročníka čítali svojim rovesníkom, ale aj mladším deťom zo svojich obľúbených kníh. Každý z nás mal možnosť rozvíjať svoju fantáziu v čítaných príbehoch.

V rámci projektového týždňa sme v ŠKD spolupracovali aj s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra a zúčastnili sme sa interaktívnej besedy pod názvom Ako vzniká kniha.