You are currently viewing Športový deň na Trojke

Športový deň na Trojke

Žiaci 5. – 9. ročníka 17. júna absolvovali športový deň (pohybová príprava na OZO), kde chlapci hrali sálový futbal v telocvični (triedne kolektívy proti sebe v jednotlivých ročníkoch).

Dievčatá súťažili na multifunkčnom ihrisku vo vybíjanej, od najmladších dievčat až po deviatačky. Pripravené boli aj ďalšie stanovištia, kde si žiaci vyskúšali dribling s basketbalovou loptou pomedzi kužele, volejbal, hod na cieľ vortexom a netradičné športy ako hod ringo krúžkami a frisbee. Individuálnym tempom športovali aj „necvičiaci“ žiaci, lebo platí Mens sana in corpore sano t.j. v zdravom tele, zdravý duch.