You are currently viewing Výstava komiksov v KKĽŠ Zvolen

Výstava komiksov v KKĽŠ Zvolen

Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním (VIN) 1. stupňa našej ZŠ sa zúčastnili výstavy vybraných víťazných prác v kreslení komiksových príbehov v súťaži CS.KOMIKS.23. Súťaž je určená pre stredné a vysoké školy v SR a ČR.

Vybrané víťazné práce boli vystavené v  Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Sústava komiksových príbehov ich oslovila až tak, že sa pokúsia vytvoriť vlastné komiksové príbehy. A aj o tom sú inšpirácie, priestor pre nadobudnutie skúsenosti a zručnosti či podpora tvorivosti.