You are currently viewing Druhý ročník letného swapu našej Trojky (POUŽI – DARUJ – VEZMI SI)

Druhý ročník letného swapu našej Trojky (POUŽI – DARUJ – VEZMI SI)

Veríme, že štedrosť a dobročinnosť patria sebe. Podmienkou darovania
je vnútorné bohatstvo človeka alebo rodinná tradícia.

Swap je anglický výraz pre výmenu.

Vymieňať sa môže čokoľvek, my sme sa zamerali na swap oblečenia, kníh, hračiek, ale aj drobných úžitkových vecí.

Podstata swapu spočíva v tom, že s najmä textilným odpadom, ktorého je naozaj veľa, je ťažké bojovať. Zhromažďovaním množstva textilu, ktorý väčšinou ani nepotrebujeme, sa správame neohľaduplne k planéte. Životné prostredie znečisťuje nielen samotná výroba oblečenia, ale aj jeho likvidácia. Textil je totiž ťažko recyklovateľným materiálom.

Cieľom akcie je aj pripomenúť si, že nakupovaním cenovo dostupných kúskov vo fast fashion obchodoch častokrát podporujeme zneužívanie ľudskej, niekedy dokonca detskej práce. Prostredníctvom výmenného obchodu majú žiaci možnosť darovať zachovalé oblečenie, ktoré im už neslúži, niekomu inému, a zároveň si urobiť radosť a ekologickým spôsobom doplniť vlastný šatník. Nevzniká nový odpad, oblečenie bude kolovať medzi nami. Okrem toho takto získaný produkt môžeme ďalej upravovať, rozvíjať svoju kreativitu a recyklovať.

Teší nás, že žiaci a zamestnanci sa v hojnom počte zapojili do našej akcie, priniesli množstvo zaujímavých vecí, a tak bolo z čoho vyberať.

S dobrým pocitom sme sledovali, ako si s nadšením obzerajú, vymieňajú a odporúčajú svoje nové, najmä textilné, ale aj knižné objavy…

Ďalším bonusom ekologickej akcie bolo, že veci, ktoré sa „nevyswapovali“, putovali do charity, teda deťom v hmotnej núdzi a rodinám, ktoré si nové oblečenie nemôžu dovoliť. Podujatie tak získalo aj výrazný charitatívny rozmer.