You are currently viewing O putovný pohár náčelníka Mestskej polície

O putovný pohár náčelníka Mestskej polície

Naši skvelí žiaci sa zúčastnili 12. júna 2024 branno-športovej súťaže Mestskej polície vo Zvolene, kde už po niekoľkýkrát zvíťazili a získali opätovne putovný pohár.

Družstvo tvorili Filip Futák, Kristián Koc, Hana Beňušková a Barbora Bačková. Súťažilo sa v rýchlosti kopu na bránu, v rýchlosti hodu na bránu, skoku do diaľky z miesta.

Zároveň plnili úlohy v oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy a právneho vedomia.

S úsmevom 🙂 si vyskúšali okuliare simulujúce opitosť.