Kariérová výchova

Kariérová výchova

Piataci absolvovali druhú časť blokového vyučovania CHCEM BYŤ…

Téma ZEM A ODPAD naznačuje zodpovednosť voči planéte a porozumenie vplyvu súčasného životného štýlu na prostredie i celkový život na planéte. Originálne nákresy prírody, odpadky a ich využitie, neustála reflexia, kritické myslenie, tímová spolupráca, povolania súvisiace s odpadovým hospodárstvom. To všetko deti prežívali. A k tomu ešte veľa zvedavých rovesníckych otázok, hľadanie odpovedí na ne, spolu s kritickým myslením a rozvojom emócií (ako sa cítili, keď ich Zem – nákres, bola zničená 🏞️). Porovnanie novej tváre Zeme s tou pôvodnou…