BUBNOVAČKA 2023

BUBNOVAČKA 2023

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka.

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznela Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov 20.11.2023. Pripomenuli sme si, že Hlas detí je dôležitý!

Podujatie BUBNOVAČKA 2023, sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta Českej republiky.
Spolu sme bubnovali, aby nás deti bolo lepšie počuť. Bubnovali sme, aby sme ukázali, že násilie páchané na deťoch nie je niečo, čo by malo byť prehliadané. Pridali sme sa k tým, ktorí vedia, že násilie je zlé a mali by sme naň poukázať…BOLO NÁS POČUŤ.