Kurz korčuľovania žiakov 2. ročníka

  • Post category:Oznamy

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.…

Continue Reading Kurz korčuľovania žiakov 2. ročníka