You are currently viewing Kurz korčuľovania žiakov 2. ročníka

Kurz korčuľovania žiakov 2. ročníka

  • Post category:Oznamy

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Kurz korčuľovania sa uskutoční na Zimnom štadióne vo Zvolene (hala B) pre žiakov 2. ročníka v termíne: 04.10. – 22.10 2021 podľa týždenného harmonogramu tried, vždy od pondelka do piatka v čase od 10.00 do 11.00 hod. na ľade. Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných inštruktorov.

II.A 04.10. – 08.10 2021
II.B 11.10. – 15.10.2021
II.C 18.10. – 22.10.2021

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť primeraný odev prispôsobený aktivite na ľadovej ploche: termoprádlo, oteplovačky, vysoké hrubé ponožky, zimné nepremokavé rukavice na sneh/ľad, prilba (nie cyklistická), korčule, batoh na zbalenie vecí (nie igelitová taška). Nahlásení žiaci (prostredníctvom informovaného súhlasu) dostanú prilby a korčule na zimnom štadióne.

Bez prilby a rukavíc žiak nesmie vstúpiť na ľadovú plochu!
Ostatní žiaci sú povinní zúčastniť sa náhradného vyučovania v škole!