You are currently viewing Pštrosia princezná z II. B

Pštrosia princezná z II. B

  • Post category:r2020B

Veríte, že v našej triede máme pštrosiu princeznú?

Neveríte? Ani my sme neverili.

A naozaj, naša pštrosia princezná – Saška nás vzala k sebe na návštevu do svojho Pštrosieho kráľovstva. A nielen pštrosa sme videli… Spoznali sme zblízka chov domácich živočíchov a úžitok z nich.

Dozvedeli sme sa kvôli akému úžitku chová človek dané živočíchy (morku, hus, pštrosa, ovcu, prasa, včelu, sliepku, zajaca).

Čo nám dávajú včely?

Mlieko môžeme mať od ktorého zvieraťa?

Sliepka nám môže poskytnúť aký úžitok?

Ktoré zvieratá chováme pre mäso?

Vlnu môžeme mať vďaka zvieraťu?

Ktoré zvieratá nám pomáhajú s prácou?

Prečo človek chová pštrosa?

Tieto a veľa iných otázok kládli deti na tejto obohacujúcej návšteve. Ďakujeme za pozvanie Saška, pštrosia princezná. Sme radi, že Ťa medzi sebou máme.