You are currently viewing ĎAKUJEME….ĎAKUJEME…ĎAKUJEME

ĎAKUJEME….ĎAKUJEME…ĎAKUJEME

  • Post category:Oznamy

Úprimne ďakujem v mene všetkých zamestnancov školy rodičom našich žiakov, Mestu Zvolen a pediatrom za trpezlivosť, vzájomnú dôveru i porozumenie, s ktorými sa stretávame pri denných výzvach riešenia aktuálnej pandemickej situácie.

V škole života sa učíme s vírusom žiť. V škole (života) sú hodnotami nezištná pomoc, vzájomná spolupráca, silná podpora a rešpekt.

Zažívame už tretí neobvyklý školský rok. Zmena v dlho zaužívaných návykoch prináša celej spoločnosti mnoho problémov i výziev. Ohrozenie zdravia vo všeobecnosti zasahuje do života spoločnosti, škôl i rodín. Všetci sme sa stali zraniteľnejšími prinajmenšom v záťaži zdravia, strachu, imunity. V chaose hľadáme jednoduchosť, z nesúladu sa snažíme vytvoriť harmóniu a uprostred denných ťažkostí hľadáme príležitosť. Zároveň vnímame, že pandémia je príležitosťou pre reálne poznanie hodnôt a charakteru ľudí, s ktorými žijeme, pracujeme, študujeme, trávime voľný čas, riešime problémy…

Zmeny, ktoré prežívame, nás učia väčšej vnímavosti, sebadisciplíne, plánovaniu i vďačnosti. Naším spoločným cieľom je udržať pre deti bezpečné a zdravé prostredie v škole. A preto úprimne ďakujem rodičom, ktorí oceňujú profesionálnu prácu vedenia školy, učiteľského zboru a zamestnancov…  ďakujem všetkým, ktorí sa riadia opatreniami RÚVZ a lekárskej komunity.

 Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy