You are currently viewing Mesiac DECEMBER v našom ŠKD

Mesiac DECEMBER v našom ŠKD

DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI

Týždeň adventného čítania

Celý december už deti žili vianočnou náladou. Čitateľská štafeta ako ročníkové podujatie tretiakov s rozprávkou H. Ch. Andersena Dievčatko so zápalkami, len umocnilo náladu z očakávaných vianočných dní. Dojímavý príbeh rozprávky naplnil detské srdiečka prívetivosťou, dobrotou.

Komunitné čítanie prezradilo čitateľské zručnosti jednotlivých detí. Popoludnie bolo obohatené zábavnou aktivitou s hracou kockou, ktorá preukázala vedomosti, ktoré získali čitatelia aktívnym hlasným čítaním a počúvaním textu. Správne odpovede na súťažné otázky boli pre nich hračkou. Reakcie detí potvrdili záujem o komunitné čítanie i porozumenie prečítaného textu a tak mohli byť čitatelia ocenení záložkou do knihy.

Adventné popoludnie s príbehom „malého dievčatka so zápalkami  v zástere“ zažili aj štvrtáci.


KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

V roku 2021 sme si určili za cieľ vyzbierať 23 krabíc plných lásky pre seniorov z DSC Élim vo Zvolene a urobiť im tak nezabudnuteľné Vianoce. S neskutočnou radosťou Vám oznamujeme, že sme to SPOLOČNE DOKÁZALI. Vyzbierali sme viac lásky, ako sme plánovali a to v podobe 26 krabíc naplnených niečím voňavým, sladkým, slaným… A nie len to. Zvyšné tri krabice putovali do komunitného centra Romano Jilo vo Zvolene, a tak sme pomohli ľudom, ktorí pomoc potrebujú. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do tohto krásneho projektu zapojili, či už darčekmi alebo kresbami. S deťmi v ŠKD sme nahrali pre starkých aj vianočné video, na ktorom deti vinšujú vianočné verše a priania zo srdiečka. Toto video bolo súčasťou odbaľovania darčekov seniormi. Ale čo Vám budeme hovoriť…