You are currently viewing Dni mesta. Deň prevencie (I. A)

Dni mesta. Deň prevencie (I. A)

  • Post category:r2021A

V piatok 27.05. 2022 sme sa zúčastnili na Námestí SNP, podujatia Dni mesta a prevencie Zvolen. Deti sa v praxi oboznámili s prácou policajtov a hasičov. Vyskúšali si hasičské prilby, ako je to sedieť v hasičskom aute a hasiť požiar s vodný vakom. Zaujala ich technika a súčasti odevov Hasičského záchranného zboru. Asi najviac ich zaujala výzbroj a výstroj príslušníka Policajného zboru a príslušníka Mestskej polície.