You are currently viewing Turnaj v stolnom futbale

Turnaj v stolnom futbale

  • Post category:Oznamy

Turnaj v stolnom futbale (ďalej len turnaj) sa bude konať 27. 10. 2022 o 13:30 hod. v telocvični. Turnaju sa budú môcť zúčastniť len tí žiaci, ktorí sa vopred prihlásia.

Kto sa môže zúčastniť ?

Zúčastniť sa môže každý žiak druhého stupňa, ktorí sa prihlási. Účastníci budú hrať v tímoch po dvoch.

Prihlasovanie

Tímy po dvoch sa môžu prihlásiť počas každej prestávky v IX.B triede u Matúša, Richarda a Tomáša.

Pravidlá

Pravidlá a bezpečnostné pokyny budú oznámené pred zápasmi. Hrubé alebo viacnásobné porušenie pravidiel sa bude trestať VYLÚČENÍM.  Súťažiaci po oboznámení s pravidlami podpíšu súhlas.

Systém hrania

Hrať sa bude systémom vypadávania, to znamená, že ten tím, ktorý vyhrá zápas postupuje ďalej. Týmto systémom sa hrá až po finále. Víťazom celého turnaja sa stáva finálový víťaz. Ceny zabezpečí pani riaditeľka školy a členovia Školského parlamentu.

organizátori