iBobor (III. C)

iBobor (III. C)

  • Post category:r2020C

Podporovanie záujmu o DT,  ich  intenzívnejšie a kreatívnejšie používanie pri učení sa, pomáha medzinárodná informatická súťaž iBobor. Naša celá trieda sa jej zúčastnila dňa 8. 11. 2022. Deti napísali:

  • Dnes sme zažili kopec zábavy. Veľmi sa mi páčilo na informatickej súťaži iBobor, kde som si vyskúšala riešiť rôzne úlohy.
  • Zúčastnili sme sa na každoročnej medzinárodnej súťaži iBobor, kde sme riešili úlohy v kategórii Drobci. Nás tretiakov to veľmi bavilo.
  • Dnešný iBobor bol super, cvičenia boli zaujímavé.
  • Na iBobrovi sa mi páčilo to, že sme robili zábavné úlohy.
  • Na iBobrovi bolo 9 otázok, pre mňa neboli až tak ťažké.

žiaci III. C