You are currently viewing Krajina chumáčikov (III. A, B, C)

Krajina chumáčikov (III. A, B, C)

Bola raz jedna zázračná krajina – Krajina chumáčikov. Ľudia žijúci v tejto krajine boli veľmi spokojní a šťastní, pretože medzi nimi vládli dobré, radostné ľudské vzťahy.

Vždy keď sa niekto prestal cítiť dobre, požiadal iného človeka o teplý chumáčik…… chcete vedieť ako tento príbeh skončil? Na túto otázku Vám budú vedieť odpovedať tretiaci z našej Trojky. Ale už teraz Vám môžeme prezradiť, že tretiaci vyrobili dobré, príjemné, radostné a šťastie rozdávajúce chumáčiky.