You are currently viewing Tréneri v škole rozvíja v deťoch lásku k športu (II. B)

Tréneri v škole rozvíja v deťoch lásku k športu (II. B)

  • Post category:r2020B

Program Tréneri v škole úspešne pokračuje aj na našej Trojke. Od septembra na hodinách telesnej výchovy cvičíme s naozajstnou trénerkou. Do konca školského roka prídu na hodiny telesnej výchovy aj ďalší tréneri, ktorí organizujú zaujímavé, zážitkové pohybové aktivity. Cieľom vyučovacích hodín je vytvoriť lepší vzťah k pohybovým aktivitám a k zmysluplnému tráveniu voľného času. Deťom sa projekt veľmi páči, aktivity ich bavia – ako vidíte na fotkách z prvých lekcií.