You are currently viewing Aby nám v triede dobre bolo… KULTÚRA MYSLENIA (VII. B projektový deň)

Aby nám v triede dobre bolo… KULTÚRA MYSLENIA (VII. B projektový deň)

  • Post category:r2016B

Vyučovať znamená dávať veciam zmysel.

Vieme, žeučebná motivácia detí a zmysluplnosť učenia narastá s vekom detí. Ale ako sa vyrovnať so situáciou, keď pandémia uzatvorila deti na dlhé mesiace do domovov a sociálna izolácia si vyberá svoju daň neustále? Aj dnes, po dvoch či troch rokoch…

Niektorí žiaci úprimne priznávajú, že s nárastom učiva majú pocity, že to nezvládnu, že sa nevedia učiť. A tak sme im ponúkli, že októbrový projektový deň strávime analýzou stratégii efektívneho učenia.

Cielene sme diskutovali o používaných technikách učenia, o efektivite vzdelávacích metód, o ich využívaní či vhodnosti pre daného jednotlivca. V prvej teoreticko – aplikačnej časti sme napísali svoje očakávania dňa a konkrétnych aktivít. Pani riaditeľka nám priblížila zmysluplnosť učenia a učenia sa, spravili sme krátky dotazník motivácie (Prečo sa učím?) a vyhodnotili anketu Kedy so šťastný, šťastná…?

V pohodovej atmosfére sme sa venovali jednoduchým technikám učenia, skúmali stresové situácie a odolnosť voči ním. Zaujali nás myšlienkové mapy, kladenie vhodných otázok i písanie poznámok (vnímané ako sumarizovanie dôležitých informácií a záznam vlastného myslenia).

V druhej časti dňa sme s pánom Novotňákom tvorili, relaxovali a pracovali hlavne rukami. Tvarovali sme hlinu, učili sa pridávať na základný tvar ďalšie komponenty, spájať, rámcovať… a tak každý z nás postupne vytvoril vlastnú originálnu figúrku, ktorá dostane konkrétnu podobu až po vypálení.

Veru, dobre nám v triede bolo …